Hírek

 

ATLÉTIKAI SZAKOSZTÁLY

 

Rövid történet

Az 1898-ban alakult BEAC egyike a legrégibb magyar sportegyesületeknek. Első elnökéül a világhírű tudóst és jeles államférfit, Eötvös Lorándot választották. A megalakult egyesület az éledező versenysport egyik fontos tényezőjévé vált már első éveitől fogva. Az atlétika, a torna, a vívás és a korcsolya voltak az első sportágak, amelyeket a klub kereteiben felkaroltak. Az egyesület arculatára mindvégig jellemző volt, hogy a sportágak igen széles választékát tárta a sport iránt érdeklődők elé, s a klub mindvégig jelentős szerepet játszott több sportág hazai meghonosításában, népszerüsítésében. Így pl. a századforduló táján, ill. az azt követő években alakult meg a labdarúgó, asztalitenisz és gyeplabda szakosztály, a 60-as évektol kezdődően pedig tájfutás, sportgimnasztika, rögbi és karate szakosztályok kezdték meg muködésüket a fekete fehér színekben.

A szakosztályok száma az igényektől és a lehetoségeinktől függően természetesen változik, a nyolcvanas évek végén megszünt a sport- gimnasztika és rögbi szakosztály, majd később néhány éven át szerepet vállaltunk noi és férfi vizilabda szakosztály működtetésében is.

Az egyesület fennállása óta öt olimpiai bajnokot adott, 1912-ban Prokopp Sándor lövészetben, 1936-ban Csík Ferenc 100 méteres gyorsúszásban és Dr. Rajczy Imre a kardcsapat tagjaként, Kovácsi Aladár 1952-ben öttusa csapatban, 1968-ban Németh Angéla gerelyhajításban szerzett olimpiai bajnoki címet. Sportolóink 1898 óta több mint 400 magyar bajnoki címet szereztek különböző sportágakban.

Az egyesület jelenleg kettős funkciójának igyekszik megfelelni. Egyfelől keretet biztosít az egyetemi ifjúság - különböző szintű - testedzéshez, versenyszerű sportoláshoz, másrészt mai feltételei között igyekszik hagyományainak megfelelő színvonalú versenyeredmények elérésére is.

A BEAC a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem sportegyesülete. Mintegy 700 főnyi tagsága elsősorban az ELTE hallgatóira és oktatóira épül, míg az utánpótlás korosztályban meghatározóan a XI. kerületi iskolák diákjait találjuk. Kiemelt feladata a sportklubnak, hogy felkutassa, és tagjai közé hívja az alumnusokat, az egyetem korábbi hallgatóit és dolgozóit.

Dr. Bácsalmási Péter

Dr. Bácsalmási Péter szobra a BEAC atlétikai pályáján

Az elmúlt 110 év alatt sok neves atléta került az "E-betűsök" panteonjába. Közülük talán a legnagyobb az atlétika professzora, Dr. Bácsalmási Péter (1908-1981) volt, aki versenyzőként, tanárként és sportvezetőként is egyaránt kiváló teljesítményt nyújtott.

Sportolóként sikereit két egyesületben, a TFSC-ben és a BEAC-ban érte el. Testnevelési főiskolás korában, 1931-ben és 1932-ben két versenyszámban, hármasugrásban és tízpróbában nyert magyar bajnokságot. Mindkét számban megjavította az országos csúcsot is. Utána a BEAC színeiben háromszor győzött a tízpróbabajnokságban. Öt összetett bajnoki címével ő a tízpróbabajnokság emlékversenyének a névadója. Még kétszer javított országos csúcsot, egyet tízpróbában, egyet pedig rúdugrásban. Ebben a versenyszámban indult a Berlini Olimpián is, ahol hatodik lett. Részt vett előtte 1932-ben a Los Angeles-i Olimpia tízpróbaszámában is, ahol a tízedik helyen végzett. Mindkét olimpián ő vitte a magyar csapat zászlaját. Kosárlabdázott is. 1942-ben a BEAC csapatában országos bajnoki címet szerzett.

Dr. Bácsalmási Péter nemcsak versenyzőként, hanem az egyetemi-főiskolai atlétika, az egyetemes atlétika és egész sportéletünk kiemelkedő egyénisége volt. Korán bekapcsolódott a sportvezetésbe, a MASZ különböző szakbizottságainak munkájába. 1946-tól a szövetség ügyvezető alelnöke és az intézőbizottság vezetője volt. A magyar atlétikaválogatott keret felkészítésében irányító és egyben gyakorlati edzői munkát is végző vezetőként több mint egy évtizeden át szép sikereket elérve dolgozott. Egymást követően több alkalommal választották meg a MASZ ügyvezető alelnökének.

Edzői, szaktanácsadói tevékenységének élete végéig nem mondott búcsút. Számos tanítványa között olimpiai, Európa-bajnoki arany és bronzérmes atlétákat találunk. Több magas állami kitüntetése mellé 979-ben méltán kapta meg a szövetség által első ízben kiadott "MASZ aranyplakett" kitüntetést, majd a "MASZ tiszteletbeli elnökségi tag" cím után járó díszplakettet.

Felbecsülhetetlen jelentőségű a Testnevelési Főiskolán végzett tevékenysége. Tanári, nevelői, tanszékvezetői és igazgatóhelyettesi közel 30 éves működése alatt a különböző szakokon mintegy háromezer hallgatót oltott be az atlétika iránti szeretettel. Úttörő jelentőségű szakirodalmi munkái is jól érzékeltetik elkötelezettségét, rajongó szeretetét az atlétika iránt, s egyúttal kifejezik az edző-pedagógus személyiségére, a tanítványokkal kapcsolatos partneri együttműködés nélkülözhetetlenségére vonatkozó hitvallását.

Dr. Bácsalmás Péter - nagy szakmai tudása mellett - elsősorban önzetlen, minden ellenszolgáltatás nélkül végzett áldozatos munkája, a tanítványok iránti emberi magatartása, a velük szemben tanúsított türelmes törődése, egyénien sajátos, utánozhatatlan nevelői képességei révén vált mindenki által szeretett Péter bácsivá, egyben minden atlétikáért tevékenykedő számára példaképpé, aki haláláig részt vett szeretett klubja, a BEAC atlétikai szakosztályának vezetésében.